Általános Szerződési Feltételek

 (hatályos 2020.08.01-től)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a BaraBOOK Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.neszivdmeg.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, termékeinek megvásárlására vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Felhasználó a www.neszivdmeg.hu weboldalra regisztráló, a weboldalon szolgáltatást igénybe vevő, vagy terméket vásárló magán és üzleti felhasználók (továbbiakban: Felhasználó vagy Vásárló).

 

Általános rendelkezések:

A Szolgáltató adatai

Név:                            BaraBOOK Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.

Cégjegyzékszáma:    19 09 521245

Adószáma:                  27967966-1-19

Ügyvezető:                 dr. Barabás Zoltán

Telefonszám:             +36 70 394 4955

E-mail cím:                 hello@neszivdmeg.hu;

A szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:

Név:                            C-Host Kft.

Cím:                            1115 Budapest, Halmi utca 29.

Telefon:                      +36-1-445-2040

Email:                         info@nethely.hu

Weboldal:                    www.nethely.hu

Számlázás:

KBOSS Kft.;              www.szamlazz.hu

Székhely:                  1031 Budapest, Záhony u. 7.

 

Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF a www.neszivdmeg.hu weboldal használata, illetve a weboldalon elérhető termékek körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit. Jelen ÁSZF hatálya valamennyi felhasználóra kiterjed. A szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között akkor jön létre, amikor a Felhasználó a Szolgáltató bármely termékét megrendeli vagy az oldalra feliratkozik.

A www.neszivdmeg.hu weboldalon történő regisztrációval vagy vásárlással a Felhasználó kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Amennyiben a www.neszivdmeg.hu weboldal látogatója az ÁSZF bármely rendelkezését vitatja, vagy azt nem fogadja el, úgy az oldalon nem tud vásárolni.

 

Szerzői jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a www.neszivdmeg.hu weboldal, továbbá a hozzá tartozó „Ne szívd meg” Facebook oldal bármely részlete, valamint a weboldalon értékesített könyvek tartalma és grafikája tekintetében.

Tilos a www.neszivdmeg.hu weboldalon, továbbá a hozzá tartozó Facebook oldalon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalon keresztül megvásárolható online és offline termékek, vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése, más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A www.neszivdmeg.hu weboldalról, továbbá a hozzá tartozó Facebook oldalról, illetve ezek adatbázisáról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató minden jogot fenntart az online és offline termékeinek valamennyi elemére, a domain neveire (www.neszivdmeg.hu; www.barabook.hu; www.barabookkiado.hu)  az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A forráskód visszafejtése szintén sérti a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

A www.neszivdmeg.hu weboldalon megvásárolt termékek a vételár megfizetése ellenében állnak a vásárló rendelkezésére.

A Felhasználó, Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által szervezett rendezvényeken (könyvbemutatók) a Szolgáltató megbízásából készített hangfelvételeken, videókon és képeken szerepelhet, azokat a Szolgáltató szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti, és ezzel kapcsolatban a Felhasználó, Vásárló, rendezvényen résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet, azonban nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, melyet Szolgáltató köteles kivizsgálni.

 

Adatszolgáltatás

A www.neszivdmeg.hu weboldal által kínált termékek igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik; az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, jelen ÁSZF-ben, valamint a weboldalon található Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint használhatja fel. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben foglalt jogait nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

 

Vásárlás

A megjelenített termékek kizárólag online, a www.neszivdmeg.hu weboldalon erre rendszeresített felületen rendelhetők meg. A termékek emailben, telefonon, a termék Facebook oldalán vagy más egyéb elektronikus csatornán eredményesen nem rendelhetők. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását annak vételárát.

A Webshop tartalmának minden része regisztráció nélkül elérhető bármely Vásárló számára, a vásárlás sincs regisztrációhoz kötve.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások és termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változások a már megrendelt szolgáltatások árát nem érintik.

A rendelés menete

A megvásárolni kívánt termékek a „Vásárlás” gombra való kattintással rendelhetők meg. A továbblépés erről a felületről csak az ÁSZF elfogadása után lehetséges.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján)

A megrendelt termék árát banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni.

Banki átutalás választása esetén a vásárló által megadott e-mailcímre érkezik egy díjbekérő e-mail, mely tartalmazza az utalandó összeget és a bankszámlaszámot, ahová a termék vételára teljesíthető. A megrendelés a vételár átutalásával és annak a Szolgáltató számláján történő jóváírásával válik érvényessé.

Bankkártyás fizetés választása esetén a vásárló automatikusan átirányításra kerül a Barion rendszer biztonságos oldalára, ahol elvégezhető a fizetés. A Barion független a magyar bankoktól, bármelyik banknál vezetett számláról el tudja számolni a kereskedőknek, webáruházaknak utalandó összeget.

A tranzakció a Vásárló számára ingyenes, a szolgáltatásért a Szolgáltató fizet. A bankkártyák adatai a legszigorúbb biztonsági rendszerben futnak át és nem kerülnek rögzítésre, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a rendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A Webshopban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Webshopban a termékek mellett talál a Vásárló. Az árak bruttó árak, azonban ezek az

árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl.: 0 Ft-os ár). Ilyen esetekben Szolgáltató nem köteles a terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül megtörténik. A Szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

Az általános teljesítési határidő legkésőbb a visszaigazolástól számított 3-5 munkanapon belül lehetséges. A termék a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

Ha a Szolgáltató és a Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

A Szolgáltató a megrendeléseket automatikusan feldolgozza és e -mail értesítésben visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés elfogadását és a szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e -mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, és a Szolgáltató elérhetőségi adatait. A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között. Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló emailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríteni. A visszatérítés banki átutalás útján történik.

A számlázás elektronikusan történik, a Szolgáltató e-mailben küldi meg a hivatalos, törvényeknek megfelelő elektronikus számlát. Papír alapú számlát nem állítunk ki és nem postázunk.

A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a kért adatokat megadja, a rendelést hiánytalanul továbbítja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokból felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szállítási feltételek:

Az offline termékek – a megrendelt mennyiségtől függően – postai úton, vagy futárszolgálattal kerülnek kiszállításra. A szállítás díja a megrendeléskor feltüntetésre kerül.

Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót 14 napon belül, indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A szerződés felmondása, vagy a szerződéstől való elállási szándék e-mailben avagy postai úton jelezhető a Szolgáltató felé.

Az elállási nyilatkozat tartalma:

“Alulírott ….. (Név) kijelentem, hogy gyakorolni kívánom az elállási jogomat az alábbi termékek tekintetében: …… (termék megnevezése). Megrendelés időpontja; Vásárló neve, címe; A vételárat az alábbi bankszámlámra kérem visszautalni: ….. (bankszámlaszám).

Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét előlegezi, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a visszaküldés számlával igazolt költségét megtéríti.

Panasztételi jog:

A vásárló fogyasztói jogainak megsértése esetén jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetéke fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája a www.jarasinfo.gov.hu weboldalon található.

A fogyasztó jogosult panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testülethez is fordulni. A Békéltető Testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a weboldalt működtető Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra az illetékes Békéltető Testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes. A Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, mely kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

  1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,
  2. b) a weboldalt működtető Szolgáltató nevét, székhelyét,
  3. c) az illetékességre kérelmezett Békéltető Testület megjelölését,
  4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és bizonyítékokat
  5. e) a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatóval megkísérelte a vitás ügy rendezését,
  6. f) a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, fizetési meghagyás kibocsátására nem került sor,
  7. g) a testület döntésére irányuló indítványt,
  8. h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell a hivatkozott bizonyítékokat, különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információt a www.bekeltetes.hu weboldalon található.

 

Záró rendelkezések:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Felhasználó javára eltérjen.

A jelen ÁSZF 2020. július 25. napjától visszavonásig hatályos.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog szabályai az irányadók.

Az ÁSZF-t a Szolgáltató módosíthatja, mely módosításokat azok hatályba lépése előtt 15 (15 nappal) a www.neszivdmeg.hu weboldalon közzéteszi.

Az oldalunk sütiket használ, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa a felhasználóknak!